מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ותקנון האתר
מידע אישי

במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט ולבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, באיזה דפדפן מנסים ליצור קשר עם השרתים, ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.

מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידינו, אך אנו שומרים על זכותנו לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אנו עושים שימוש סדיר בשירות הנתונים Google Analytics לניתוח גולשי האתר והבנת צרכיהם.

משתמש אשר בחר להרשם הסכים לתנאי השימוש ולאיסוף מידע נוסף אודותיו בהתאם לשדות אשר מילא כגון: שם משתמש, אימייל וכדומה.

פניות לבקשה עזרה אודות שימוש בקנאביס רפואי ו/או ייעוץ קנאביס רפואי . משתמשים ו/או גולשים אשרו בחרו להשאיר פרטים ליועץ למטרת מתן שירות, מאשר העברת פרטיו האישיים אותם בחר להשאיר.

אבטחה
האתר מאובטח SSL

אנו נוקטים באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.

כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיה של האתר, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי האתר בכל צורה שהיא.

1
באיזה סוג שמן אתרי אתה מעוניין ?
Powered by